GALLERY


“ วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อความสุขที่จีรัง…ของชีวิต ”


โปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2559 – เดือนมีนาคม 2560
รับ Gift Voucher จำนวน 10,000 บาท *ห้องพักวิลล่า 1 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) นวดตัว
หรือเท้า 1 ชั่วโมง (จำนวน 2 ท่าน) *Jirung Residences @ Snowbuff Coffee
เครื่องดื่มสู่ขอ/สู่ขวัญ/สุขสันต์ (จำนวน 2 แก้ว) ขนมปังถัง 1 ชุด 5.4 Gift Voucher
จากไทยวัสดุ มูลค่า 10,000 บาท 5.5 รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน