ACTIVITIES


กิจกรรมภายในโรงแรม

จีรังเฮลธ์ วิลเลจ มีการจัดกิจกรรมอภินันทนาการรายวัน เพื่อให้ลูกค้าผู้เข้าพักทุกท่านได้เพลิดเพลินและได้สาระไปกับกิจกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประดิษฐ์งานฝีมือแบบชาวเหนือ กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวัน อาทิ
การทำสมาธิด้วยตนเอง

กิจกรรมเพื่อ กาย – จิต –อารมณ์ และจิต-วิญญาณ สวดมนต์บูชา และทำสมาธิ สร้างความสงบให้จิตใจ
วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน

ตรวจเช็คธาตุเจ้าเรือน ซึ่งเป็นองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ที่จีรังนำมาใช้ในการสร้างความสมดุลกายใจ เชื่อมโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ทั้งในด้านอาหาร การออกกำลัง เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ก่อเกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ
หฐโยคะ

เป็นโยคะภาคกาย คือ การฝึกฝนทางกายหรือฝึกอาสนะต่างๆเพื่อปรับดุลยภาพร่างกายให้คงทน ทนต่อโรคภัยไข้เจ็บ และให้สามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม แบ่งเป็น 6 สาขา ได้แก่
ฟ้อนเจิง

คือศาสตร์การร่ายรำที่พัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ของล้านนา ซึ่งทหารในสมัยโบราณฝึกฝน เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย ปัจจุบันศิลปะการต่อสู้ดังกล่าวไดถูกลดทอนลงเป็นเพียงศิลปะการร่ายรำที่งดงาม อ่อนช้อย แต่ทรงพลัง ถือเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น ล้านนาไทเก๊ก ที่สามารถฝึกฝนเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพกาย ทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่จิตใจได้เป็นอย่างดี
การพับใบตองและกลีบบัว

ตั้งแต่โบราณสมัย ชาวไทยนิยมใช้ใบตองในการห่ออาหาร และพับเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อประดับประดาในช่วงเวลาเทศกาลเฉลิมฉลอง ส่วนดอกบัวนั้นมักถูกนำไปถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะพับกลีบเป็นทรงสามเหลี่ยมก่อนนำไปถวายพระที่วัด การพับใบตองและพับกลีบดอกบัวนั้น เป็นงานฝีมือพื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมโบราณจะถูกถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาวในแต่ละครัวเรือน
การร้อยมาลัย

ศิลปะแห่งการร้อยมาลัย มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง พวงมาลัย ซึ่งประกอบด้วยดอกมะลิสีขาวกลิ่นหอมหวาน ร้อยรวมกับดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีสันและความหมายต่างกันไป ใช้สำหรับต้อนรับแขกเหรื่อที่มาเยี่ยมเยือนและถวายเป็นพุทธบูชา
การทำลูกประคบสมุนไพร

ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย ลูกประคบสมุนไพรมีอยู่ด้วยกันหลายสูตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน และตะไคร้ อาจผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่น ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบหนาด ใบพลับพลึง การบูร พิมเสน เป็นต้น
เดินทัวร์ "มอร์นิ่ง วอล์ก"

เรายินดีพาท่านเดินเที่ยวชมตามจุดต่างๆของ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ในพื้นที่กว่า 52 ไร่ และเยี่ยมชมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำคัญ 3 แห่ง ของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ประกอบด้วยเรือนพระธาตุ วิหารธรรมทิพยมนต์ และเรือนพระราชชายาเจ้าดาราเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตารางกิจกรรมเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่อพนักงานต้อนรับหรืออ่านตารางกิจกรรมในห้องพักของท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันกิจกรรมในแต่ละวัน


โปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2559 – เดือนมีนาคม 2560
รับ Gift Voucher จำนวน 10,000 บาท *ห้องพักวิลล่า 1 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) นวดตัว
หรือเท้า 1 ชั่วโมง (จำนวน 2 ท่าน) *Jirung Residences @ Snowbuff Coffee
เครื่องดื่มสู่ขอ/สู่ขวัญ/สุขสันต์ (จำนวน 2 แก้ว) ขนมปังถัง 1 ชุด 5.4 Gift Voucher
จากไทยวัสดุ มูลค่า 10,000 บาท 5.5 รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน