เคล็ดแรกแห่งความอายุยืน : รับพลังจากธรรมชาติ

“เคล็ด” แห่งความอายุยืน… ต้นธารแห่งการชะลอวัย
กันยายน 2, 2016
จับตา “วัยเกษียณ”
กันยายน 2, 2016

เคล็ดแรกแห่งความอายุยืน : รับพลังจากธรรมชาติ

ในวิถีของคนตะวันตก ความเชื่อเรื่องภูมิประเทศ ถิ่นที่อยู่และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความอายุยืน ก็มีไม่ต่างจากฟากฝั่งตะวันออกเช่นกัน เพราะหากแม้ไม่มีโอกาสจะ อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำเลที่ได้รับพลังธรรมชาติ สภาพอากาศที่สดชื่นไร้มลพิษชาวตะวันตกก็มีธรรมเนียม การ “ไปพักร้อน” เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ สูดโอโซนกันให้เต็มปอดเพื่อเป็นการพักผ่อนระบบร่างกาย ที่ใช้งานมาหนักตลอดทั้งปี ด้วยการใช้เงินออมประจำปีของตัวเอง ออกเดินทางท่องเที่ยวพักค้าง คืนตามสถานที่ต่างๆ “สรุปแล้วทั้งวิถีของคนตะวันออกและตะวันตกต่างก็มีความโหยหาการใช้ชิวิตที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ เพื่อให้ได้รับพลังที่ดีจากธรรมชาติ นำไปสู่ร่างกายที่แข็งแรง และชีวิตที่ยืนยาวนั่นเอง กล่าวกันว่าดินแดนที่มีพลังงานที่ดีจากธรรมชาตินั้น ควรเป็นที่ที่เก็บ พลังงานได้ดีและต้องเป็นชัยภูมิที่ใกล้ภูเขาและน้ำ เนื่องจากสภาพของชัยภูมิที่เป็นภูเขาหมายถึง ความนิ่งสงบ มีความเป็น “หยิน” และสภาพของชัยภูมิที่เป็นน้ำจะมีสภาพที่เคลื่อนไหวซึ่งมีความ เป็น “หยาง” และมีลักษณะของมังกรน้ำ หรือธารน้ำที่ไหลมาจากไกลๆ ที่มีต้นกำเนิดจากภูเขา ทำให้น้ำมีแรงตึงผิวซึ่งนำพาเอาอากาศให้ไหลมาด้วย เป็นที่มาของจุดจ่ายกระแสพลังงานประกอบ กับที่อยู่ใกล้น้ำถือเป็นจุดที่ต่ำที่สุด จึงสามารถเหนี่ยวนำพลังงานมาสะสมในจุดนั้น นอกจากนี้ ลักษณะธารน้ำที่ดีควรเป็นธารน้ำที่ คดเคี้ยวมากกว่าธารน้ำที่เป็นเส้นตรง โดยเฉพาะธารน้ำที่โค้ง โอบที่ดินจะเหนี่ยวนำพลังลมเข้าสู่ที่ดินผืนนั้น ซึ่งแหล่งน้ำในลักษณะ นี้จะเกิดบริเวณแนวเขาซึ่ง เป็นบริเวณที่อยู่ในหุบเขา”
โปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2559 – เดือนมีนาคม 2560
รับ Gift Voucher จำนวน 10,000 บาท *ห้องพักวิลล่า 1 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) นวดตัว
หรือเท้า 1 ชั่วโมง (จำนวน 2 ท่าน) *Jirung Residences @ Snowbuff Coffee
เครื่องดื่มสู่ขอ/สู่ขวัญ/สุขสันต์ (จำนวน 2 แก้ว) ขนมปังถัง 1 ชุด 5.4 Gift Voucher
จากไทยวัสดุ มูลค่า 10,000 บาท 5.5 รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน