มหัศจรรย์ บลูโซน ดินแดนแห่งอายุวัฒนะ

Thailand Property Awards 2012
กันยายน 1, 2016
“เคล็ด” แห่งความอายุยืน… ต้นธารแห่งการชะลอวัย
กันยายน 2, 2016

ซาร์ดีเนีย…ประเทศอิตาลี

ชาวซาร์ดีเนียเป็นกลุ่มคนที่ได้อพยพมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้เมื่อหลายพันปีก่อน พวกผู้ชายมีอายุยืนยาวมากผู้คนเหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ การเก็บพืชผลต่างๆ ตามธรรมชาติ และจับปลามาเป็นอาหารต่อมาจึงได้เริ่มมีการทำเกษตรกรรม

เกาะโอกินาวา…ประเทศญี่ปุ่น

ทางภาคตะวันออกไกลในประเทศญี่ปุ่น เกาะแห่งนี้มีส่วนกว้างเพียง ๑๕ ไมล์ และยาวเพียง๖๐ กว่าไมล์เล็กน้อย ชาวโอกินาวามีค่าช่วงชีวิต (Life expectancy) สูงมากในผู้ชายมีค่าเฉลี่ยของอายุที่ ๗๘ ปี ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ ๘๖ และในประชากร ๑๐,๐๐๐ คน มีคนอายุเกินหนึ่งร้อยปี ๕ คน

เมืองนิโคยา…ประเทศคอสตาริกา

ชาวคอสตาริกาที่มีอายุ ๑๐๐ ปี จะเป็นคนที่สนในในเรื่องของศาสนา มีเป้าหมายในชีวิต มีชีวิตอยู่กับครอบครัว ไม่มีความกังวลในเรื่องของเงินทอง พวกเขาคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ซึ่งกันและกัน

เมืองอิคาเรีย…ประเทศกรีซ

เกาะขนาดเล็กที่อยู่ในประเทศกรีซ สถานที่อันสงบ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตของประชากรที่ถือว่ายอดเยี่ยมติดมาตรฐานโลก โดยประชากรชาวอิคาเรียนส่วนมากจะมีอายุยืนซึ่งหากเฉลี่ยแล้วจะอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 90-100 ปี นับเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่เต็มไปด้วยความสุข

เมืองโลมา ลินดา รัฐแคลิฟอร์เนีย…ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของคนกลุ่มที่มีความเชื่อแบบเดียวกัน และพวกเขามาจากพื้นที่ต่างๆ หลากหลายทั่วโลก ต่างเผ่าพันธุ์ มีพื้นฐานไม่เหมือนกัน แต่เมื่อพวกเขาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้ความเชื่อในแนวเดียวกัน และมีการปฏิบัติตามคำสอนอย่างเดียวกัน ก็จะมีโอกาสได้คุณภาพชีวิตที่ดีเลิศและมีอายุยืนนานอย่างมีคุณภาพได้
โปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2559 – เดือนมีนาคม 2560
รับ Gift Voucher จำนวน 10,000 บาท *ห้องพักวิลล่า 1 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) นวดตัว
หรือเท้า 1 ชั่วโมง (จำนวน 2 ท่าน) *Jirung Residences @ Snowbuff Coffee
เครื่องดื่มสู่ขอ/สู่ขวัญ/สุขสันต์ (จำนวน 2 แก้ว) ขนมปังถัง 1 ชุด 5.4 Gift Voucher
จากไทยวัสดุ มูลค่า 10,000 บาท 5.5 รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน